Thời tiết Tây Hoà - Phú Yên theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.26 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.08 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.33 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.9 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

87%

T3 23/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.25 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.29 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.77 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.95 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
8.01 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.97 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.61 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

91%

T4 24/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.04 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.49 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.06 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.15 m/s
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Hoà - Phú Yên trong 12h tới

Thời tiết Tây Hoà

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Gió

7.08 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:26 am
5:56 pm