Dự báo Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

34.6°

Cảm giác như 38°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.1°

Nhiệt độ thấp nhất

35.6°

Nhiệt độ cao nhất

50.3%

Độ ẩm

4.08 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

9.93

UV

1006 hPa

Áp suất

05:17/18:10

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đông Hòa - Phú Yên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đông Hòa - Phú Yên
33.9° / 39.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đông Hòa - Phú Yên
28° / 33°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đông Hòa - Phú Yên
27.4° / 29.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đông Hòa - Phú Yên
32.6° / 38.1°

Dự báo thời tiết Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

34.5° / 38.1°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

10:00 am

34.9° / 38.7°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

11:00 am

34.2° / 39.7°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.6° / 39.3°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.5° / 40.3°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.6° / 40.3°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.5° / 39.9°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.8° / 38.5°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.5° / 38.7°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 36.5°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 33.4°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 32.6°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mây rải rác

9:00 pm

28.2° / 32°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 79 %

mây cụm

10:00 pm

28.4° / 32°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 78 %

mây cụm

11:00 pm

28.7° / 33°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

28° / 31.2°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây cụm

1:00 am

28.2° / 31.1°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây cụm

2:00 am

28° / 31.4°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 am

28.2° / 30°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

4:00 am

28.9° / 31°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 am

28.5° / 30.6°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 am

28.8° / 32°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

7:00 am

30.3° / 34.5°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

32.5° / 36.9°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 am

33.9° / 38.6°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

10:00 am

34.6° / 40.9°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

36.3° / 42°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.2° / 42°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.4° / 39.7°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.3° / 39.1°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 38.4°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 38°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.9° / 36.4°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.3° / 36.2°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 34.1°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.2° / 32.3°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.2° / 31.3°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.8° / 30°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

26.3° / 26°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26.5° / 26.6°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

26.8° / 26.1°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

26.2° / 26.9°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 26.2°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

26.6° / 26.7°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 30.7°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

28.1° / 32.4°

Thời tiết Đông Hòa - Phú Yên

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đông Hòa - Phú Yên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27.7° / 35.3° 4.72 m/s 49% 1006 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.7° / 36.1° 4.17 m/s 48% 1005 hPa 1.34 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.6° / 33.9° 5.35 m/s 55% 1005 hPa 3.33 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26° / 31.4° 6.91 m/s 66% 1005 hPa 8.55 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.5° / 33.6° 6.53 m/s 62% 1004 hPa 0.82 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.5° / 27.3° 6.4 m/s 86% 1004 hPa 3.78 mm

Chất lượng không khí tại Đông Hòa - Phú Yên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

314.76

NH3

2.6

NO

1.28

NO2

1.86

O3

42.4

PM2.5

2.55

PM10

2.91

SO2

1.03