Dự báo thời tiết Đông Hòa - Phú Yên 3 ngày tới

Hôm nay

24.8 oC

30.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.5°

/

30.8°

Độ ẩm

64.9%

Gió

8.23 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.1°

UV

3.51

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:13

T2 15/07

24.2 oC

29.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

24.7°

/

29.6°

Độ ẩm

81.7%

Gió

7.19 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.7°

UV

3.39

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:13

T3 16/07

25 oC

32.7 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25°

/

32.8°

Độ ẩm

54.9%

Gió

6.97 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.3°

UV

9.39

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:13

Lượng mưa Đông Hòa - Phú Yên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Hòa - Phú Yên 3 ngày tới

Thời tiết Đông Hòa bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1002 hPa

Gió

4.48 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0