Dự báo thời tiết Quảng Bình 3 ngày tới

Hôm nay

26 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

67%

Gió

5.88 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

10.1

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:31

T2 15/07

26 oC

29 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

79%

Gió

5.72 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

7.79

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:31

T3 16/07

26 oC

31 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

66%

Gió

3.34 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

11.35

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:31

Lượng mưa Quảng Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình 3 ngày tới

Thời tiết Quảng Bình bây giờ

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

68%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

3.57 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

8.15