Dự báo thời tiết Quảng Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:23
T4 29/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  30°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/32°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30.3°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:23
T5 30/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  3.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30.3°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:24
T6 31/05
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  45.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.4°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:24
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  6.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:24
CN 02/06
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.5°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:25
T2 03/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.5°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:25

Lượng mưa Quảng Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình 7 ngày tới

Thời tiết Quảng Bình bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:23

Thấp/Cao

29°

/

33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0