Dự báo Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

32.2°

Cảm giác như 38°
mưa vừa

mưa vừa

25.9°

Nhiệt độ thấp nhất

33°

Nhiệt độ cao nhất

63.8%

Độ ẩm

2.56 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

7.15

UV

1004 hPa

Áp suất

05:21/18:31

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bảo Ninh - Quảng Bình
31.2° / 38.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bảo Ninh - Quảng Bình
25.5° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bảo Ninh - Quảng Bình
28.1° / 31.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Biển Bảo Ninh - Quảng Bình
29.3° / 36.4°

Dự báo thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

32.4° / 38.7°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 63 %

mưa vừa

2:00 pm

32.4° / 38.5°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 64 %

mưa vừa

3:00 pm

31.2° / 38°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 69 %

mưa vừa

4:00 pm

30.2° / 37.4°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.1° / 37°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 80 %

mưa vừa

6:00 pm

28.7° / 33.7°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 86 %

mưa vừa

7:00 pm

28.8° / 32.5°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 32.6°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28° / 31.4°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

27.7° / 30.8°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa vừa

11:00 pm

26.6° / 26.5°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.9° / 26.5°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.6° / 26.4°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.2° / 26.5°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.5° / 26.5°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26.9°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 26.9°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 30.8°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32.5°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 34.9°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 36.8°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

32.5° / 37°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.5° / 37.7°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.7° / 36°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.1° / 37.4°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.4° / 37.7°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 79 %

mưa vừa

4:00 pm

30° / 36.4°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 82 %

mưa vừa

5:00 pm

29.9° / 35.2°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 85 %

mưa vừa

6:00 pm

28° / 33.7°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 pm

27.5° / 31.5°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

8:00 pm

27° / 31.4°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 88 %

mưa vừa

9:00 pm

27.3° / 31.3°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 pm

27° / 30.7°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa vừa

11:00 pm

27.8° / 30.8°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.2° / 26.1°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.5° / 26.1°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 26.6°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

26.7° / 27.4°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.3° / 27.6°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26.9°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 30.1°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28.4° / 32°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 34.8°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

10:00 am

31.1° / 36.2°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30.2° / 36.3°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.4° / 36.3°

Thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Bảo Ninh - Quảng Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.3° / 32.8° 4.68 m/s 61% 1004 hPa 16.52 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.6° / 32.3° 4.45 m/s 60% 1007 hPa 15.49 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26.5° / 31.7° 3.99 m/s 70% 1008 hPa 6.35 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.8° / 34.5° 5.53 m/s 61% 1007 hPa 2.39 mm
T7 29/06 mây đen u ám 28.1° / 34.4° 6 m/s 61% 1006 hPa 0 mm
CN 30/06 mây cụm 30° / 35.1° 6.44 m/s 61% 1003 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Biển Bảo Ninh - Quảng Bình

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

258.02

NH3

1.2

NO

0.77

NO2

1.45

O3

23.95

PM2.5

0.6

PM10

1.27

SO2

0.47