Dự báo Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

34.5°

Cảm giác như 39°
mây rải rác

mây rải rác

26.8°

Nhiệt độ thấp nhất

34.9°

Nhiệt độ cao nhất

56.7%

Độ ẩm

2.37 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

9.07

UV

1003 hPa

Áp suất

05:20/18:30

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bố Trạch - Quảng Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bố Trạch - Quảng Bình
34° / 39.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bố Trạch - Quảng Bình
27.2° / 32.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bố Trạch - Quảng Bình
27.3° / 30.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bố Trạch - Quảng Bình
32.4° / 39.5°

Dự báo thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

33.5° / 39°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 57 %

mây rải rác

10:00 am

34.2° / 39.2°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 56 %

mây rải rác

11:00 am

34.2° / 39.4°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 55 %

mây rải rác

12:00 pm

34.3° / 40.6°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 58 %

mây rải rác

1:00 pm

33.4° / 40.5°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 60 %

mây rải rác

2:00 pm

34° / 40.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.7° / 39.7°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.8° / 38.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33° / 39.2°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.5° / 37.3°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.9° / 35.5°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 86 %

mưa vừa

8:00 pm

28° / 34.7°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 33.9°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28° / 33°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.1° / 32.3°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.9° / 32.5°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.3° / 31.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.9° / 31°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.8° / 30°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.8° / 27.3°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.6° / 27.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.7° / 30.5°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 32°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.1° / 34.9°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.1° / 34.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.6° / 33.8°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 83 %

mưa vừa

11:00 am

29.4° / 35.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 80 %

mưa vừa

12:00 pm

29.3° / 34.5°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 83 %

mưa vừa

1:00 pm

28.1° / 33.9°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 84 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 35°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 81 %

mưa vừa

3:00 pm

29.5° / 34.3°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.5° / 34.7°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.3° / 34.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.6° / 33.9°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.7° / 32°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 28°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.4° / 26.2°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 27.3°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 93 %

mưa vừa

2:00 am

25.8° / 26.6°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 95 %

mưa vừa

3:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 96 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 96 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.5° / 27.4°

Thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 28° / 35° 5.59 m/s 55% 1003 hPa 4.16 mm
CN 23/06 mưa vừa 26.7° / 29.4° 3.68 m/s 80% 1003 hPa 14.25 mm
T2 24/06 mưa cường độ nặng 25.8° / 27.2° 4.53 m/s 88% 1003 hPa 22.61 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 27.7° / 32.3° 3.49 m/s 77% 1005 hPa 0.3 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.3° / 30.4° 4.84 m/s 68% 1005 hPa 14.05 mm
T5 27/06 mưa cường độ nặng 25.6° / 29° 6.26 m/s 90% 1004 hPa 30.97 mm

Chất lượng không khí tại Bố Trạch - Quảng Bình

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

364.63

NH3

1.63

NO

0.28

NO2

2.36

O3

43.87

PM2.5

1.81

PM10

2.03

SO2

1.32