Dự báo thời tiết Bố Trạch - Quảng Bình 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
6.17 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
6.17 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.17 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bố Trạch - Quảng Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Bố Trạch - Quảng Bình 30 ngày tới

Thời tiết Bố Trạch

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Mặt trời mọc/lặn

05:19/18:20

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

29°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

68%

wind

Tốc độ Gió

3.06 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

3.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:20 pm