Dự báo thời tiết Ba Đồn - Quảng Bình 3 ngày tới

Hôm nay

28 oC

30.7 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

27.8°

/

30.2°

Độ ẩm

76%

Gió

7.16 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

7.23

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:29

T6 26/07

26.5 oC

30.4 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

26.8°

/

30.4°

Độ ẩm

68.2%

Gió

9.52 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

12.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:29

T7 27/07

26.6 oC

32.1 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

26.1°

/

32.8°

Độ ẩm

65.5%

Gió

7.94 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

11.36

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:31

Mặt trời lặn

18:28

Lượng mưa Ba Đồn - Quảng Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Đồn - Quảng Bình 3 ngày tới

Thời tiết Ba Đồn bây giờ

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

74%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

998 hPa

Gió

5.37 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0