Thời tiết Ba Đồn - Quảng Bình theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.29 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.24 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

70%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.43

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.74 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.75 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.88

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.63 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

52%

T7 27/04
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Đồn - Quảng Bình trong 12h tới

Thời tiết Ba Đồn

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Gió

0.81 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:30 am
6:11 pm