Dự báo Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

30°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.5°

Nhiệt độ thấp nhất

35.9°

Nhiệt độ cao nhất

76.2%

Độ ẩm

2.57 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.9°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:15/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đông Giang - Quảng Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đông Giang - Quảng Nam
35° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đông Giang - Quảng Nam
27.9° / 33°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đông Giang - Quảng Nam
26.2° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đông Giang - Quảng Nam
31.3° / 37.6°

Dự báo thời tiết Đông Giang - Quảng Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

30° / 36°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.8° / 35.9°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.8° / 34.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.4° / 33°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

28.6° / 32.4°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 30.8°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27.3° / 30°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 29.4°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

27.7° / 27.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 27.7°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 29.2°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 am

29.2° / 33.4°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

8:00 am

32.2° / 36.6°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

9:00 am

34° / 39.1°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

10:00 am

35° / 40.7°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

11:00 am

36.7° / 41.1°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.7° / 41.2°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.5° / 41.8°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.2° / 41.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.3° / 39.5°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 38.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.8° / 38.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

30° / 36.1°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.1° / 35°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.1° / 34.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.4° / 32.4°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mưa vừa

10:00 pm

28° / 30.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28° / 30.7°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.4° / 26.8°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 27.5°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 26.8°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 32.5°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 35.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 61 %

mây cụm

9:00 am

33.2° / 38.5°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 53 %

mây cụm

10:00 am

35.3° / 40.2°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 49 %

mây cụm

11:00 am

35.1° / 41.8°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 48 %

mây cụm

12:00 pm

35.9° / 41.7°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.8° / 41.3°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.2° / 41.4°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 54 %

mây cụm

3:00 pm

33.1° / 40°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 60 %

mây cụm

4:00 pm

32.2° / 39.1°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 35°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 77 %

mưa vừa

6:00 pm

27.3° / 27.7°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.2° / 26.8°

Thời tiết Đông Giang - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Đông Giang - Quảng Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 26° / 35.3° 5.03 m/s 50% 1005 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.4° / 36.4° 5.6 m/s 46% 1004 hPa 2.92 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.8° / 35.4° 4.75 m/s 48% 1004 hPa 4.14 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26° / 35.3° 5.02 m/s 52% 1004 hPa 5.92 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.8° / 33.9° 5.44 m/s 54% 1003 hPa 5.24 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26° / 33.5° 4.85 m/s 59% 1003 hPa 3.71 mm

Chất lượng không khí tại Đông Giang - Quảng Nam

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

461.23

NH3

6.9

NO

0

NO2

5.74

O3

32.99

PM2.5

12.55

PM10

16.88

SO2

3.84