Dự báo thời tiết Đông Giang - Quảng Nam 3 ngày tới

Hôm nay

24.5 oC

35.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

24.1°

/

35.3°

Độ ẩm

54.3%

Gió

4.3 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

10.41

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

25.6 oC

31.2 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

25.2°

/

31.5°

Độ ẩm

76.3%

Gió

2.63 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

7.95

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:19

T4 24/07

26.1 oC

34.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.2°

/

34.4°

Độ ẩm

54.8%

Gió

3.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

6.69

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Đông Giang - Quảng Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Giang - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Đông Giang bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

1.43 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0