Dự báo Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

36.3°

Cảm giác như 40°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.6°

Nhiệt độ thấp nhất

36.8°

Nhiệt độ cao nhất

45.1%

Độ ẩm

0.9 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.7°

Điểm ngưng

9.63

UV

1004 hPa

Áp suất

05:15/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Quế Sơn - Quảng Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Quế Sơn - Quảng Nam
36° / 40.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Quế Sơn - Quảng Nam
28.6° / 33.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Quế Sơn - Quảng Nam
26.2° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Quế Sơn - Quảng Nam
31.6° / 38.2°

Dự báo thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

35.1° / 40.4°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

10:00 am

36.2° / 41°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

11:00 am

37° / 40.8°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.1° / 41.3°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

37° / 41.7°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 41.5°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.4° / 39.6°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.1° / 37.4°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 38.1°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.2° / 37.1°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.4° / 35.7°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.7° / 35.4°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.4° / 35.3°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.9° / 34.2°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.3° / 33.1°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

28.7° / 32.2°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 32°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27.6° / 30.7°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26.7°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 30.3°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 33.5°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

8:00 am

32.3° / 36.5°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 am

35° / 39.4°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 51 %

mây cụm

10:00 am

36.3° / 41.7°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 47 %

mây cụm

11:00 am

36.3° / 42.5°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây cụm

12:00 pm

36.2° / 43°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 46 %

mây cụm

1:00 pm

36.1° / 42°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 49 %

mây cụm

2:00 pm

34° / 41.5°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 40.8°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

32° / 38.6°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 37°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 74 %

mưa vừa

6:00 pm

29.7° / 34.6°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 26.5°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.1° / 26.1°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.1° / 27.5°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.7° / 27.2°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.1° / 27.4°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.9° / 27.9°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 27°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 27.8°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 27.8°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26.1°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 32.8°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 am

31.8° / 36.4°

Thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27° / 36.2° 5.65 m/s 44% 1004 hPa 0.96 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.8° / 36.4° 5.12 m/s 46% 1004 hPa 6.21 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.8° / 35° 5.74 m/s 47% 1004 hPa 1.3 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 26.7° / 34.2° 4.87 m/s 55% 1004 hPa 0.7 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.6° / 33.4° 5.23 m/s 58% 1003 hPa 0.51 mm
CN 23/06 mưa vừa 26.3° / 33.5° 4.95 m/s 57% 1002 hPa 6.26 mm

Chất lượng không khí tại Quế Sơn - Quảng Nam

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

328.11

NH3

2.44

NO

0.86

NO2

2.1

O3

73.16

PM2.5

3.81

PM10

5.48

SO2

4.95