Dự báo thời tiết Quế Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Hôm nay

23 oC

25.8 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

Thấp/Cao

23.1°

/

25.1°

Độ ẩm

98.7%

Gió

3.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

1.2

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:20

T2 15/07

23.4 oC

26.3 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

Thấp/Cao

23.6°

/

26.4°

Độ ẩm

97.7%

Gió

3.02 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

0.88

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:20

T3 16/07

23 oC

30.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23°

/

30.7°

Độ ẩm

69%

Gió

3.62 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.3°

UV

11.78

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Quế Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quế Sơn - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Quế Sơn bây giờ

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

98%

Tầm nhìn

2.744 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

2.61 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.96