Dự báo Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

33.4°

Cảm giác như 39°
mưa vừa

mưa vừa

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

33.6°

Nhiệt độ cao nhất

59.9%

Độ ẩm

5.57 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.2°

Điểm ngưng

7.92

UV

1004 hPa

Áp suất

05:17/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tiên Phước - Quảng Nam

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tiên Phước - Quảng Nam
32.4° / 39.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tiên Phước - Quảng Nam
25.7° / 27.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tiên Phước - Quảng Nam
26.9° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tiên Phước - Quảng Nam
30.9° / 37°

Dự báo thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

33.6° / 39.4°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.8° / 39.8°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 59 %

mưa vừa

2:00 pm

33.2° / 39.4°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.7° / 39.9°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.1° / 38°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 73 %

mưa vừa

5:00 pm

30.3° / 37.6°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 80 %

mưa vừa

6:00 pm

28.5° / 33.8°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 pm

27° / 31°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 pm

27.2° / 28°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mưa vừa

9:00 pm

26.2° / 26.4°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.6° / 27.3°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.3° / 27.4°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mây cụm

3:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mây cụm

4:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26.5° / 26.3°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

28.5° / 32.8°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

30.7° / 36.5°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

32.6° / 37.6°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

31.1° / 38.9°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.1° / 39°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 38.6°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.8° / 38.5°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.5° / 38.3°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.2° / 37.6°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 37°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.8° / 34.3°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.9° / 33°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 81 %

mây cụm

8:00 pm

27.4° / 31.4°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 84 %

mây cụm

9:00 pm

27.9° / 30.4°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.4° / 28°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 26°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 27.5°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

25.8° / 26.7°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27.7° / 30.8°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28.9° / 32.9°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

30.6° / 35.7°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 36.3°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36.3°

Thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.7° / 33.8° 5.6 m/s 57% 1004 hPa 13.52 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.1° / 32.1° 5.6 m/s 67% 1007 hPa 3.25 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.8° / 31.2° 4.99 m/s 66% 1008 hPa 1.46 mm
T6 28/06 mưa vừa 25.1° / 32.7° 5.07 m/s 62% 1008 hPa 7.66 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.4° / 34.5° 5.19 m/s 54% 1007 hPa 1.85 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.4° / 36.6° 4.67 m/s 54% 1005 hPa 1.02 mm

Chất lượng không khí tại Tiên Phước - Quảng Nam

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

290.99

NH3

1.91

NO

0.83

NO2

2.29

O3

30.8

PM2.5

4.79

PM10

5.22

SO2

1.22