Dự báo thời tiết Tiên Phước - Quảng Nam 3 ngày tới

Hôm nay

25.2 oC

34.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25.6°

/

34.3°

Độ ẩm

75.7%

Gió

5.55 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

5.59

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:18

T6 26/07

26.8 oC

35 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

26.9°

/

35°

Độ ẩm

57.5%

Gió

7.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

8.61

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

T7 27/07

26 oC

35.3 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

27°

/

35.4°

Độ ẩm

52.8%

Gió

6.24 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

12.43

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Tiên Phước - Quảng Nam 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Phước - Quảng Nam 3 ngày tới

Thời tiết Tiên Phước bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

67%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1000 hPa

Gió

3.61 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0