Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.89

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.97 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.86 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.65

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.84 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.53 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.76 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

92%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.74 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.78 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.52 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.3

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.41 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.16 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.79 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.44 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.36 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

91%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lý Sơn - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Lý Sơn

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Gió

2.73 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:58 pm