Dự báo Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

31.8°

Cảm giác như 37°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

32.9°

Nhiệt độ cao nhất

66.9%

Độ ẩm

4.85 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

4.92

UV

1006 hPa

Áp suất

05:14/18:09

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lý Sơn - Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lý Sơn - Quảng Ngãi
31° / 39.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lý Sơn - Quảng Ngãi
25.1° / 27.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lý Sơn - Quảng Ngãi
25.5° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lý Sơn - Quảng Ngãi
31.2° / 36°

Dự báo thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

3:00 pm

31.5° / 37.6°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.4° / 37.3°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.4° / 36.6°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.6° / 34.7°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 77 %

mưa vừa

7:00 pm

28.4° / 31.1°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27° / 26.3°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 26°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.5° / 27.6°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 27.2°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

26.8° / 27.3°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 27.6°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 27.7°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 27.7°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 27.1°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26.1°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

28.6° / 32.8°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 34.8°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

31.3° / 37.8°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

32.2° / 39.5°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

33.1° / 40°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 40.4°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.2° / 40.7°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.1° / 39.4°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.4° / 38.7°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.6° / 37°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.5° / 36.2°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 33.5°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.6° / 31.3°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.5° / 30.9°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.5° / 30.2°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 30°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.2° / 27.5°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

26.9° / 26.7°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 26.3°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 26.8°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

26.3° / 26.4°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 27.3°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 27.7°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 34°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 35.6°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

32.3° / 38.4°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 40.8°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

34.6° / 41.4°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.4° / 42.1°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.8° / 42.1°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 42.8°

Thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lý Sơn - Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.4° / 32.2° 4.89 m/s 64% 1008 hPa 3.32 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 25.6° / 33.6° 3.79 m/s 59% 1008 hPa 1.5 mm
T2 27/05 mưa vừa 27° / 35.1° 3.63 m/s 55% 1004 hPa 3.08 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 26.7° / 33° 2.95 m/s 75% 1004 hPa 1.88 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 26° / 34.6° 4.05 m/s 57% 1004 hPa 1.52 mm
T5 30/05 mưa nhẹ 27.3° / 30.4° 2.28 m/s 78% 1005 hPa 0.13 mm

Chất lượng không khí tại Lý Sơn - Quảng Ngãi

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

274.11

NH3

1.79

NO

0.66

NO2

2.44

O3

52.91

PM2.5

4.94

PM10

6.79

SO2

1.93