Dự báo Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

35.8°

Cảm giác như 40°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

35.5°

Nhiệt độ cao nhất

49.4%

Độ ẩm

3.58 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22°

Điểm ngưng

11.9

UV

1004 hPa

Áp suất

05:16/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Minh Long - Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Minh Long - Quảng Ngãi
34.1° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Minh Long - Quảng Ngãi
25.8° / 27.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Minh Long - Quảng Ngãi
25.4° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Minh Long - Quảng Ngãi
30.5° / 35.9°

Dự báo thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

35.1° / 40.1°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.2° / 40.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.3° / 39.8°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.7° / 39°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32° / 37.2°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.7° / 35.7°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.8° / 33°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 32°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.9° / 29.7°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 pm

26.9° / 27.3°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.1° / 27.8°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 27.2°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.3° / 26.3°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27.8° / 30.2°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 33.8°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 36.8°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

32.1° / 37.2°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.6° / 38.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.3° / 39.5°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.6° / 39.3°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 39°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.2° / 38.5°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 37°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 36.7°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.6° / 34.8°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 pm

26.4° / 26.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 pm

26.6° / 26.7°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.9° / 27.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 26°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 32.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

30.3° / 34.5°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31.7° / 36.7°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 36.6°

Thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.1° / 36° 5.34 m/s 50% 1004 hPa 6.91 mm
T4 26/06 mưa vừa 26° / 34.9° 5.24 m/s 55% 1007 hPa 4.49 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.9° / 31.1° 5.68 m/s 61% 1009 hPa 0.72 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.9° / 34.1° 6 m/s 56% 1008 hPa 2.26 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.9° / 35.9° 5.33 m/s 54% 1006 hPa 7.13 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.3° / 36.3° 5.39 m/s 48% 1004 hPa 0.95 mm

Chất lượng không khí tại Minh Long - Quảng Ngãi

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

364.23

NH3

3.38

NO

0.22

NO2

4.5

O3

48.21

PM2.5

6.24

PM10

7.45

SO2

5.69

Thời tiết địa điểm khác Minh Long - Quảng Ngãi