Dự báo thời tiết Minh Long - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Hôm nay

24.4 oC

30.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.5°

/

30.6°

Độ ẩm

74.4%

Gió

2.65 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

10.88

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:17

T2 22/07

25 oC

35.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

24.8°

/

35.1°

Độ ẩm

56%

Gió

4.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.88

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:17

T3 23/07

24.2 oC

32.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.7°

/

32°

Độ ẩm

71.1%

Gió

2.77 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

11.32

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:17

Lượng mưa Minh Long - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Minh Long - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Thời tiết Minh Long bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:17

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

88%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.57 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0