Dự báo Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

28.1°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

38°

Nhiệt độ cao nhất

84.6%

Độ ẩm

1.27 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.9°

Điểm ngưng

0

UV

1006 hPa

Áp suất

05:15/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Mộ Đức - Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Mộ Đức - Quảng Ngãi
36.2° / 42.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Mộ Đức - Quảng Ngãi
27.6° / 32.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Mộ Đức - Quảng Ngãi
27° / 28°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Mộ Đức - Quảng Ngãi
32.8° / 38.3°

Dự báo thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

29° / 32.9°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.2° / 32°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.9° / 32.9°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.9° / 33°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

12:00 am

28.8° / 31.3°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

28.3° / 30.8°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 am

27.5° / 30.7°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 29.1°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mây cụm

4:00 am

28° / 30°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mây cụm

5:00 am

27° / 29.4°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 73 %

mây cụm

6:00 am

28.7° / 30.9°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 am

30.9° / 33.6°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mây cụm

8:00 am

33.2° / 36.9°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

9:00 am

35.2° / 39.3°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

10:00 am

36.2° / 42°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

11:00 am

37.7° / 42.3°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

12:00 pm

38° / 42.3°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.6° / 43.7°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.4° / 41.9°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 48 %

mây cụm

3:00 pm

33.1° / 39°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.6° / 38.6°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.9° / 37.4°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 36.3°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.3° / 34°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 77 %

mây cụm

8:00 pm

28.1° / 33.4°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 33.2°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.9° / 32.7°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.3° / 31.3°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây cụm

12:00 am

27° / 31.1°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.8° / 30°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây cụm

2:00 am

26.6° / 26.7°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.8° / 26.5°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.9° / 26.1°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.8° / 26.5°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.2° / 30.8°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.3° / 34.4°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

33.1° / 39°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

10:00 am

35.9° / 41°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

11:00 am

37.2° / 42.8°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

12:00 pm

37.4° / 43.7°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.7° / 42.5°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

36° / 42.1°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.1° / 41.7°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.8° / 39.9°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.8° / 37°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 31.9°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26.1°

Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 26.4° / 37.1° 5.41 m/s 45% 1005 hPa 0 mm
T3 18/06 mây đen u ám 28° / 37.1° 5.5 m/s 43% 1004 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 25.2° / 37.2° 5.78 m/s 43% 1004 hPa 6.12 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.9° / 37.9° 5.49 m/s 44% 1003 hPa 0.42 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.2° / 35.1° 4.99 m/s 52% 1004 hPa 2.59 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.8° / 34.7° 5.21 m/s 52% 1003 hPa 7.17 mm

Chất lượng không khí tại Mộ Đức - Quảng Ngãi

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

648.24

NH3

10.94

NO

0

NO2

12.8

O3

43.87

PM2.5

24.95

PM10

30.87

SO2

6.25