Thời tiết Mộ Đức - Quảng Ngãi theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.43 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.84

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.71 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.12 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.77 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.46 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.51 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

80%

T6 26/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.34

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.52 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.63 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.55 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.03 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.05 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

89%

T7 27/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mộ Đức - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Mộ Đức

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.8 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:00 pm