Dự báo Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

36.8°

Cảm giác như 41°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.5°

Nhiệt độ thấp nhất

37.5°

Nhiệt độ cao nhất

44.4%

Độ ẩm

1.32 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.7°

Điểm ngưng

9.63

UV

1004 hPa

Áp suất

05:15/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sơn Hà - Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sơn Hà - Quảng Ngãi
35.8° / 41.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sơn Hà - Quảng Ngãi
27.1° / 33.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sơn Hà - Quảng Ngãi
27.3° / 29.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sơn Hà - Quảng Ngãi
33.2° / 38.5°

Dự báo thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

36.9° / 41.7°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

11:00 am

36.4° / 41°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.8° / 41°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

37° / 42.6°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.6° / 42.2°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.5° / 39°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.1° / 40.8°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.2° / 38.5°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 36.3°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.8° / 36.5°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.5° / 35.1°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.6° / 34.1°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.4° / 34.3°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.2° / 33.7°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 am

28.4° / 33.6°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27.2° / 31.4°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 30.8°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.7° / 30.8°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 84 %

mây cụm

4:00 am

27.1° / 29.2°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mây cụm

5:00 am

27.3° / 27.2°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 80 %

mây cụm

6:00 am

27.2° / 30.9°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây cụm

7:00 am

30.8° / 33.1°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mây cụm

8:00 am

33° / 37.5°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

9:00 am

35.9° / 40.7°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 49 %

mây cụm

10:00 am

36.6° / 41.7°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 47 %

mây cụm

11:00 am

36.5° / 42.6°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 45 %

mây cụm

12:00 pm

37° / 42.6°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.9° / 43.3°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.3° / 43.7°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.4° / 42.9°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 51 %

mây cụm

4:00 pm

33.1° / 40.4°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.4° / 37.5°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 68 %

mưa vừa

6:00 pm

29° / 34.2°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 pm

27.1° / 30.3°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mưa vừa

8:00 pm

27.8° / 30.3°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.8° / 26.1°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây cụm

11:00 pm

26.7° / 26.8°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây cụm

12:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 28°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.8° / 27°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.6° / 27.8°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 26.5°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

29.9° / 32.1°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

8:00 am

31.5° / 36.8°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 62 %

mây cụm

9:00 am

34.7° / 39.4°

Thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.6° / 37.9° 5.89 m/s 43% 1004 hPa 0.36 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.4° / 37.9° 5.39 m/s 45% 1004 hPa 7.91 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.2° / 37.5° 5.35 m/s 46% 1004 hPa 2 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25° / 35.5° 5.14 m/s 51% 1004 hPa 1.51 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.1° / 35.6° 5.2 m/s 52% 1003 hPa 1.97 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.7° / 34.2° 3.63 m/s 54% 1002 hPa 10.91 mm

Chất lượng không khí tại Sơn Hà - Quảng Ngãi

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

330.65

NH3

2.8

NO

0.26

NO2

1.93

O3

69.98

PM2.5

4.75

PM10

5.31

SO2

3.79