Dự báo thời tiết Sơn Hà - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Hôm nay

23.5 oC

25.2 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.5°

/

25.3°

Độ ẩm

96.4%

Gió

3.82 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

1.09

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:18

T2 15/07

23.2 oC

26.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.2°

/

26.6°

Độ ẩm

95.9%

Gió

2.74 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

2.58

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:18

T3 16/07

24 oC

30.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

23.2°

/

30.8°

Độ ẩm

71%

Gió

2.39 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

12.8

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Sơn Hà - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Hà - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Thời tiết Sơn Hà bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

96%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

2.45 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.91