Dự báo Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

34.4°

Cảm giác như 39°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

34.3°

Nhiệt độ cao nhất

50.3%

Độ ẩm

1.8 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

9.87

UV

1005 hPa

Áp suất

05:16/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sơn Tây - Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sơn Tây - Quảng Ngãi
33.1° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sơn Tây - Quảng Ngãi
25.9° / 27.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sơn Tây - Quảng Ngãi
25.4° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sơn Tây - Quảng Ngãi
30.6° / 35.5°

Dự báo thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

34.4° / 39.6°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.3° / 39°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 40.8°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 39.4°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.3° / 38.8°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.5° / 36°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.2° / 35.2°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.7° / 33.8°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.1° / 31.2°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.9° / 29°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 26.5°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 pm

26.2° / 27.7°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.7° / 28°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.6° / 27.8°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 26.1°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 30.4°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 33.8°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 36°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 38°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 38.4°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.1° / 39.1°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.7° / 39.2°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 39°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.4° / 38.4°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.7° / 37.9°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.5° / 36.3°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.1° / 35°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 pm

26.5° / 26.2°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.2° / 27.4°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 27.2°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 27°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 26.5°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

28.4° / 32.2°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 34.7°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36.6°

Thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.8° / 34.6° 5.34 m/s 50% 1005 hPa 6.91 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.1° / 34.2° 5.24 m/s 55% 1007 hPa 4.49 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.4° / 31.3° 5.68 m/s 61% 1009 hPa 0.72 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.3° / 34.5° 6 m/s 56% 1008 hPa 2.26 mm
T7 29/06 mưa vừa 25.1° / 35° 5.33 m/s 54% 1006 hPa 7.13 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26° / 36.1° 5.39 m/s 48% 1004 hPa 0.95 mm

Chất lượng không khí tại Sơn Tây - Quảng Ngãi

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

761.43

NH3

10.76

NO

1.52

NO2

17.54

O3

55.18

PM2.5

24.97

PM10

31.42

SO2

12.14