Dự báo thời tiết Sơn Tây - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Hôm nay

27 oC

33.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.6°

/

33.8°

Độ ẩm

63%

Gió

3.51 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

10.89

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:16

T6 26/07

26 oC

34.5 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

26.2°

/

34.5°

Độ ẩm

58.9%

Gió

3.84 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

11.36

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:16

T7 27/07

26.6 oC

34.2 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

26.7°

/

34°

Độ ẩm

55.5%

Gió

3.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.7°

UV

12.77

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:16

Lượng mưa Sơn Tây - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Tây - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Thời tiết Sơn Tây bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

68%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

999 hPa

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0