Dự báo Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

34.6°

Cảm giác như 39°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

34°

Nhiệt độ cao nhất

55.7%

Độ ẩm

1.88 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

7.48

UV

1003 hPa

Áp suất

05:16/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đức Phổ - Quảng Ngãi

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đức Phổ - Quảng Ngãi
34° / 39.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đức Phổ - Quảng Ngãi
25.8° / 27.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đức Phổ - Quảng Ngãi
25.3° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đức Phổ - Quảng Ngãi
32.1° / 38.9°

Dự báo thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

35° / 40°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 39.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.4° / 39.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.1° / 40.8°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.6° / 39.5°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.8° / 39.4°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.8° / 38.8°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33° / 39°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.9° / 35.3°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.1° / 32.5°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 86 %

mưa vừa

8:00 pm

28° / 30.6°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 26.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mưa vừa

10:00 pm

26.4° / 26.9°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.7° / 27.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 27.2°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.6° / 27.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 28°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27.7° / 31.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

28.8° / 33.9°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

31° / 34.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

30.3° / 34.3°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.1° / 33.1°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.2° / 33.4°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.7° / 33.8°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.8° / 32.9°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.8° / 30.8°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 87 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 26°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mưa vừa

5:00 pm

26.6° / 27.5°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 93 %

mưa vừa

6:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.1° / 26.9°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.6° / 26°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 26.4°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.5° / 26.3°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.6°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.4° / 26.7°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25.2° / 26.4°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.8° / 26.8°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28.9° / 31.6°

Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.6° / 34.7° 5.31 m/s 54% 1003 hPa 5.74 mm
CN 23/06 mưa vừa 25° / 30° 2.41 m/s 75% 1003 hPa 7.18 mm
T2 24/06 mây đen u ám 25.6° / 30.3° 2.54 m/s 74% 1005 hPa 0 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 26.9° / 30.2° 2.31 m/s 74% 1005 hPa 3.15 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.1° / 30.6° 2.92 m/s 69% 1005 hPa 8.14 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.5° / 28.8° 2.18 m/s 92% 1006 hPa 1.63 mm

Chất lượng không khí tại Đức Phổ - Quảng Ngãi

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

314.66

NH3

3.5

NO

0.29

NO2

2.28

O3

60.28

PM2.5

6.99

PM10

7.78

SO2

1.58