Thời tiết Đức Phổ - Quảng Ngãi theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.63

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.48 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.3 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.85 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.87 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.58 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.84 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

92%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.98

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.52 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.87 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.35 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.26

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.37 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.9 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.67 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.73 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.51 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.41 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.96 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đức Phổ - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Đức Phổ

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.33 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:58 pm