Dự báo thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

24.6 oC

31.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

24.2°

/

31.8°

Độ ẩm

79.4%

Gió

1.39 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.8°

UV

11.17

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:32

T6 26/07

24.3 oC

37.3 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

24.9°

/

37.2°

Độ ẩm

51.5%

Gió

1.79 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

11.08

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:32

T7 27/07

26.8 oC

35.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

27°

/

35.8°

Độ ẩm

62.4%

Gió

3.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.6°

UV

9.52

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:31

Lượng mưa Đông Triều - Quảng Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Triều - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Đông Triều bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

93%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

995 hPa

Gió

1.26 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0