Dự báo thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
5.41 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
9.21 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
6.03 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.99 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
5.99 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
6.71 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
4.73 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
4.92 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Triều - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Đông Triều - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Đông Triều

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Mặt trời mọc/lặn

05:10/18:24

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

30°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

77%

wind

Tốc độ Gió

1.15 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

6.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:24 pm