Dự báo thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

24.9 oC

33.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.2°

/

33°

Độ ẩm

60.3%

Gió

4.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.96

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:19

Mặt trời lặn

18:34

T2 22/07

25.4 oC

29.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25.5°

/

29.1°

Độ ẩm

85.2%

Gió

1.85 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.8°

UV

5.58

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:20

Mặt trời lặn

18:33

T3 23/07

24.4 oC

27.9 oC

mưa cường độ nặng mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

92.2%

Gió

2.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.3°

UV

2.07

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:20

Mặt trời lặn

18:33

Lượng mưa Hạ Long - Quảng Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Long - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Hạ Long bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.44 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0