Thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.08 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

94%

T6 26/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.35

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

97%

T7 27/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Long - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Hạ Long

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Gió

0.08 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:23 am
6:13 pm