Dự báo Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

33°

Cảm giác như 39°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25°

Nhiệt độ thấp nhất

34°

Nhiệt độ cao nhất

58.7%

Độ ẩm

2.62 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.8°

Điểm ngưng

9.43

UV

1004 hPa

Áp suất

05:09/18:35

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Liêu - Quảng Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Liêu - Quảng Ninh
32.1° / 38.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Liêu - Quảng Ninh
26.5° / 31.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Liêu - Quảng Ninh
27° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Liêu - Quảng Ninh
31.8° / 37.1°

Dự báo thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

33.4° / 39.1°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 39.9°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 38.7°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 57 %

mưa vừa

12:00 pm

33.1° / 39.2°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.3° / 39.2°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.3° / 39.4°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.4° / 39.1°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.6° / 39.8°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 60 %

mây cụm

5:00 pm

31.1° / 37°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 65 %

mây cụm

6:00 pm

30.8° / 36.1°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 75 %

mây cụm

7:00 pm

28.4° / 33.7°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 83 %

mây cụm

8:00 pm

28.3° / 33°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 86 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

27.1° / 32.6°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 87 %

mây rải rác

10:00 pm

28° / 31.4°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mây rải rác

11:00 pm

27.9° / 32°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mây rải rác

12:00 am

27.6° / 30.2°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mây rải rác

1:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mây rải rác

2:00 am

27.3° / 30.1°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mây thưa

3:00 am

27° / 30.8°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mây rải rác

4:00 am

27.6° / 27°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.2° / 26.4°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mây cụm

6:00 am

27.5° / 32°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mây cụm

7:00 am

28.7° / 34.5°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.1° / 36.8°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.5° / 37°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.8° / 38.3°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

11:00 am

32° / 38°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.6° / 39.6°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.6° / 39.2°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.5° / 39°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.4° / 38.6°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 37.8°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.4° / 37.7°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.2° / 35.7°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.1° / 33.4°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 32.1°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.5° / 32.3°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.1° / 31.8°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.6° / 31.7°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.4° / 30.5°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 am

27.9° / 27.5°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 am

27° / 26.4°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mưa vừa

5:00 am

27° / 27°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

6:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 am

27.1° / 30°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 am

27.3° / 33°

Thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.5° / 34.1° 3.32 m/s 57% 1004 hPa 1.78 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 26.1° / 33.2° 4.38 m/s 63% 1004 hPa 2.15 mm
T2 24/06 mưa vừa 26.8° / 28.5° 4.27 m/s 91% 1003 hPa 31.73 mm
T3 25/06 mưa vừa 26° / 30.4° 3.23 m/s 90% 1006 hPa 22.8 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25° / 30.5° 5 m/s 84% 1007 hPa 17.67 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.7° / 30.8° 5.82 m/s 81% 1007 hPa 28.66 mm

Chất lượng không khí tại Bình Liêu - Quảng Ninh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

274.51

NH3

1.16

NO

1.02

NO2

0.82

O3

47.09

PM2.5

6.7

PM10

8.13

SO2

1.03