Dự báo thời tiết Bình Liêu - Quảng Ninh 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
5.25 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
6.23 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.64 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
6.42 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
6.56 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
6.56 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
7.08 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.38 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
6.54 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
6.54 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
5.98 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
5.74 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
5.64 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
6.2 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Liêu - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Bình Liêu - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Bình Liêu

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Mặt trời mọc/lặn

05:09/18:26

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

31°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

79%

wind

Tốc độ Gió

2.7 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:26 pm