Dự báo Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

34.9°

Cảm giác như 41°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

26.7°

Nhiệt độ thấp nhất

34.3°

Nhiệt độ cao nhất

62.6%

Độ ẩm

2.68 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

9.51

UV

1002 hPa

Áp suất

05:09/18:34

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Cô Tô - Quảng Ninh
33° / 41.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Cô Tô - Quảng Ninh
26.3° / 31.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Cô Tô - Quảng Ninh
27.7° / 31.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Huyện Cô Tô - Quảng Ninh
30.9° / 37.4°

Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

33.6° / 40.8°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

34.2° / 42°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.5° / 42°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.3° / 41.4°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.9° / 41.5°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32.5° / 39°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.7° / 38°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.4° / 37.7°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.7° / 36.5°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.9° / 34.6°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.9° / 33.4°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 32.6°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.9° / 32.3°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.6° / 31.3°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.7° / 33°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.8° / 31.7°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.4° / 30°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.5° / 30.9°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

4:00 am

27.3° / 30.8°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.3° / 27.2°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.7° / 31.6°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

29° / 33.8°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

30° / 36°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.1° / 37.7°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.3° / 39.8°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.3° / 40.1°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.2° / 40.8°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.8° / 40.5°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.8° / 40.4°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.9° / 40.5°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.2° / 39.6°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 39°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 69 %

mây cụm

6:00 pm

30.1° / 37.9°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 79 %

mây cụm

7:00 pm

28.8° / 34.5°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 87 %

mây cụm

8:00 pm

28.3° / 33.6°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 90 %

mây thưa

9:00 pm

28° / 32.6°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 92 %

mây rải rác

10:00 pm

27.6° / 32.9°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 94 %

mây rải rác

11:00 pm

27.3° / 31.7°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.8° / 31.6°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.8° / 31.3°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mây cụm

2:00 am

28° / 30.2°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.7° / 27°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.6° / 26°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 96 %

mưa vừa

6:00 am

27.7° / 31.5°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

28° / 34.9°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 91 %

mưa vừa

8:00 am

29.5° / 36.7°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

31° / 37.9°

Thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Điểm sương 84 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.6° / 35° 2.79 m/s 62% 1002 hPa 5.96 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.8° / 33.2° 3.59 m/s 62% 1002 hPa 4.73 mm
T5 20/06 mưa vừa 27° / 33.5° 3.59 m/s 68% 1002 hPa 8.68 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 27.9° / 33.8° 3.92 m/s 66% 1003 hPa 2.69 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26° / 33.3° 3.44 m/s 63% 1003 hPa 0.69 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27° / 33.1° 2.78 m/s 60% 1003 hPa 0.52 mm

Chất lượng không khí tại Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

310.42

NH3

1.17

NO

0.71

NO2

2.06

O3

44.07

PM2.5

2.93

PM10

6.37

SO2

3.87

Thời tiết địa điểm khác Huyện Cô Tô - Quảng Ninh