Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

25.8 oC

33.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.2°

/

33.1°

Độ ẩm

62.1%

Gió

4.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:16

Mặt trời lặn

18:35

T2 15/07

24.7 oC

32.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

24.9°

/

32.7°

Độ ẩm

72.1%

Gió

5.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

12.84

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:17

Mặt trời lặn

18:35

T3 16/07

25.4 oC

30.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25°

/

30.1°

Độ ẩm

89%

Gió

3.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.7°

UV

12.81

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:17

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Cô Tô bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

69%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

3.19 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.89