Dự báo thời tiết Tiên Yên - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

25.4 oC

33.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.4°

/

33.3°

Độ ẩm

58.7%

Gió

4.13 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

11.9

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:16

Mặt trời lặn

18:35

T2 15/07

24.1 oC

32.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.9°

/

32.8°

Độ ẩm

76.6%

Gió

5.15 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.1°

UV

12.84

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:17

Mặt trời lặn

18:35

T3 16/07

26 oC

30.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

25.5°

/

31°

Độ ẩm

89.7%

Gió

3.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.2°

UV

12.81

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:17

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Tiên Yên - Quảng Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Yên - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Tiên Yên bây giờ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

58%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

3.14 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

11.9