Dự báo thời tiết Tiên Yên - Quảng Ninh 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
4.31 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
5.68 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.51 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
6.06 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
4.17 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.98 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
4 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.96 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:08 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
6.04 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
6.51 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
6.02 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Yên - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Tiên Yên - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Tiên Yên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:08/18:27

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

32°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

96%

wind

Tốc độ Gió

1.07 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:08 am
6:27 pm