Dự báo thời tiết Vân Đồn - Quảng Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:27
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  17.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28
T6 31/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.5°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28
T7 01/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  1.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:28
CN 02/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.9%
 • Lượng mưa
  5.1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:29
T2 03/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.4%
 • Lượng mưa
  14.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:29
T3 04/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  15.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:30

Lượng mưa Vân Đồn - Quảng Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vân Đồn - Quảng Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Vân Đồn bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:27

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0