Thời tiết Vân Đồn - Quảng Ninh theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.25 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.32 m/s
Độ ẩm

96%

T3 23/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.27 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.36 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.41 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

86%

T4 24/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.08 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.4 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.12 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vân Đồn - Quảng Ninh trong 12h tới

Thời tiết Vân Đồn

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Gió

1.66 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:12 pm