Dự báo thời tiết Quảng Trị 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  25.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:17
T4 22/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:18
T5 23/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  9.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:18
T6 24/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/25.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.8°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:18
T7 25/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  7.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:19
CN 26/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.9%
 • Lượng mưa
  2.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:19
T2 27/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:20

Lượng mưa Quảng Trị 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị 7 ngày tới

Thời tiết Quảng Trị bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:17

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.351 km

Gió

0.7 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

1.97