Thời tiết Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.37 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.03 m/s
Độ ẩm

64%

T3 23/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.32 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.27

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.86 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.56

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.83 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.54

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.3 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

64%

T4 24/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.62

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.04 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Quảng Trị

mây cụm

37°

mây cụm

Cảm giác như 40°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

41°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1001 hPa

Gió

3.58 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
6:08 pm