Dự báo Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

32°

Cảm giác như 34°
mây cụm

mây cụm

26.8°

Nhiệt độ thấp nhất

39.1°

Nhiệt độ cao nhất

57.6%

Độ ẩm

3.43 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.9°

Điểm ngưng

0

UV

1005 hPa

Áp suất

05:19/18:26

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Triệu Phong - Quảng Trị

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Triệu Phong - Quảng Trị
36° / 41.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Triệu Phong - Quảng Trị
29° / 33°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Triệu Phong - Quảng Trị
27.3° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Triệu Phong - Quảng Trị
34° / 37.3°

Dự báo thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

31.2° / 34.4°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 57 %

mây cụm

9:00 pm

31.5° / 34.7°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 58 %

mây cụm

10:00 pm

30.6° / 33.8°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 61 %

mây cụm

11:00 pm

29.9° / 32.7°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 65 %

mây cụm

12:00 am

28.8° / 30.7°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 29.7°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

2:00 am

27.9° / 27.5°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

3:00 am

27.7° / 27.7°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.8°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 27.8°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 33.1°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

8:00 am

33.9° / 36°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

9:00 am

35.9° / 39.4°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

10:00 am

36.3° / 40.8°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

11:00 am

37.6° / 41.5°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 37 %

mây đen u ám

12:00 pm

39.8° / 42.2°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

1:00 pm

39.6° / 44°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

2:00 pm

40° / 44°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 33 %

mây đen u ám

3:00 pm

39.5° / 42.2°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 34 %

mây cụm

4:00 pm

36° / 40.4°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

5:00 pm

36.7° / 40.5°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 42 %

mây cụm

6:00 pm

34.8° / 37.3°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 48 %

mây cụm

7:00 pm

32.9° / 35.1°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.7° / 33.5°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.3° / 32.6°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.2° / 32.6°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.5° / 31.5°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

12:00 am

28.4° / 32°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

1:00 am

28.7° / 30.7°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

2:00 am

28.8° / 30°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 30.5°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

4:00 am

27.1° / 29.2°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

5:00 am

29.1° / 31°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

6:00 am

29.6° / 32.8°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

7:00 am

31.1° / 35°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

8:00 am

33.1° / 36.5°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

9:00 am

35.4° / 38.8°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

10:00 am

36.9° / 41°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

11:00 am

37° / 41.2°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 37 %

mây đen u ám

12:00 pm

39° / 42°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 34 %

mây đen u ám

1:00 pm

40.2° / 43.5°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 32 %

mây đen u ám

2:00 pm

40.3° / 43.9°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 30 %

mây đen u ám

3:00 pm

40.8° / 43.2°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 31 %

mây đen u ám

4:00 pm

37.8° / 41°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 37 %

mây đen u ám

5:00 pm

36.3° / 40.2°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

6:00 pm

34.9° / 38.2°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

7:00 pm

33.4° / 36°

Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27.3° / 39.7° 7.4 m/s 39% 1005 hPa 0 mm
T3 18/06 mây đen u ám 26.3° / 40° 7.46 m/s 37% 1004 hPa 0 mm
T4 19/06 mây đen u ám 27.1° / 40.6° 6.94 m/s 37% 1004 hPa 0 mm
T5 20/06 mây đen u ám 27.4° / 40.6° 6.94 m/s 34% 1003 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 27.3° / 39° 5.88 m/s 41% 1003 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 25.2° / 36° 4.3 m/s 44% 1003 hPa 1.64 mm

Chất lượng không khí tại Triệu Phong - Quảng Trị

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

307.78

NH3

1.29

NO

0

NO2

3.03

O3

32.01

PM2.5

1.39

PM10

1.88

SO2

0.67