Thời tiết Triệu Phong - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.06 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.36

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.59 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.72 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

83%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.81

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.83 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.92 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

80%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Triệu Phong - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Triệu Phong

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

40°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Gió

0.82 m/s

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:07 pm