Dự báo thời tiết Vĩnh Linh - Quảng Trị 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
4.42 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4.92 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Linh - Quảng Trị 30 ngày tới


Lượng mưa Vĩnh Linh - Quảng Trị 30 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Linh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:20

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

36°

Áp suất

1005 hPa

Độ ẩm

81%

wind

Tốc độ Gió

2.21 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:20 pm