Thời tiết Vĩnh Linh - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.68 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.03 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.45 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.98 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

63%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.24 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.92 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.69

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.64 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.83

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.52

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.69 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.91 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

77%

T6 19/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.136 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.51

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.74

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.95 m/s
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Linh - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Vĩnh Linh

bầu trời quang đãng

41°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

41°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Gió

4.53 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

7.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
6:07 pm