Dự báo thời tiết Cù Lao Dung - Sóc Trăng 3 ngày tới

Hôm nay

24.8 oC

31.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.6°

/

31.8°

Độ ẩm

67%

Gió

5.74 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.62

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

T6 26/07

24.3 oC

28 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.6°

/

28.3°

Độ ẩm

83%

Gió

3.07 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

4.3

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

T7 27/07

24.4 oC

28 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.8°

/

28.6°

Độ ẩm

80.5%

Gió

6.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

10.68

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:45

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Cù Lao Dung - Sóc Trăng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cù Lao Dung - Sóc Trăng 3 ngày tới

Thời tiết Cù Lao Dung bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

85%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.47 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0