Dự báo thời tiết Cù Lao Dung - Sóc Trăng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.4%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:11
CN 26/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.5°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  6.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.1°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:11
T2 27/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  2.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.4°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:12
T3 28/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.8°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:12
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.8%
 • Lượng mưa
  8.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:12
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.7%
 • Lượng mưa
  10.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:12
T6 31/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.4%
 • Lượng mưa
  13.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/18:13

Lượng mưa Cù Lao Dung - Sóc Trăng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cù Lao Dung - Sóc Trăng 7 ngày tới

Thời tiết Cù Lao Dung bây giờ

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:11

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.86 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

1.16