Dự báo Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

34.5°

Cảm giác như 38°
mây rải rác

mây rải rác

26.3°

Nhiệt độ thấp nhất

35.6°

Nhiệt độ cao nhất

49.1%

Độ ẩm

4.46 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.6°

Điểm ngưng

8.83

UV

1008 hPa

Áp suất

05:36/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thạnh Trị - Sóc Trăng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thạnh Trị - Sóc Trăng
33.7° / 38.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thạnh Trị - Sóc Trăng
27.6° / 33.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thạnh Trị - Sóc Trăng
27.5° / 27.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thạnh Trị - Sóc Trăng
33.6° / 37°

Dự báo thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

34.1° / 39°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 51 %

mây rải rác

10:00 am

34.8° / 38.1°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 49 %

mây rải rác

11:00 am

34.1° / 38.6°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 48 %

mây thưa

12:00 pm

35° / 38.8°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 45 %

mây thưa

1:00 pm

35.7° / 39.4°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 43 %

mây rải rác

2:00 pm

35° / 39.2°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 45 %

mây cụm

3:00 pm

34.1° / 38.7°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 50 %

mưa nhẹ

4:00 pm

34.9° / 38.5°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 51 %

mây cụm

5:00 pm

33° / 37.6°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

6:00 pm

32.9° / 36.9°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 56 %

mây cụm

7:00 pm

32° / 34.8°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 58 %

mây cụm

8:00 pm

31° / 34°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.7° / 34.9°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 72 %

mây cụm

10:00 pm

29.5° / 33.2°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 75 %

mây cụm

11:00 pm

28.8° / 33.9°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

12:00 am

28.5° / 32.5°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 31.8°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 am

28.5° / 31.7°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 30.7°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 am

27° / 30.1°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 30.5°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 am

28.6° / 32.2°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 35°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

9:00 am

32.1° / 35.7°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

10:00 am

34.6° / 37.3°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

11:00 am

35.6° / 38.3°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.9° / 39.1°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 40 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.9° / 38.3°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.5° / 37.6°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.8° / 37.2°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 52 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.1° / 37.8°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.1° / 36.4°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.8° / 34°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.6° / 33.9°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.5° / 32°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.3° / 32.4°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.6° / 32.8°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 31.5°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 31.8°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

1:00 am

28.9° / 31.4°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 31°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

3:00 am

27.2° / 30°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.2° / 30.3°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 am

28° / 29.9°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

6:00 am

28° / 29.7°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.4° / 31.5°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 33°

Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.7° / 35.3° 5.92 m/s 48% 1008 hPa 0.4 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.1° / 36.1° 6.37 m/s 44% 1008 hPa 0.24 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.1° / 33.9° 6.67 m/s 53% 1007 hPa 2.39 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.8° / 27.7° 6.07 m/s 81% 1008 hPa 25.96 mm
T7 22/06 mưa vừa 25° / 26° 5.99 m/s 90% 1008 hPa 11.7 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.2° / 26.5° 6.26 m/s 87% 1008 hPa 17.5 mm

Chất lượng không khí tại Thạnh Trị - Sóc Trăng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

300.91

NH3

3.87

NO

0.74

NO2

3.61

O3

28.35

PM2.5

2.41

PM10

3.98

SO2

1.61