Thời tiết Thạnh Trị - Sóc Trăng theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.13

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.66 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.13 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.32 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.54 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.56 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.21 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.52 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.55 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

75%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.31

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.71 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.01 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.7 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.7 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.53 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.17 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.68 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.86 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

75%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thạnh Trị - Sóc Trăng trong 12h tới

Thời tiết Thạnh Trị

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Gió

3.27 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:06 pm